Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaKUHV  → Činnosti ústavu → Rozvoj pedagogických dovedností akademických pracovníků
iduzel: 47341
idvazba: 53173
šablona: stranka_ikona
čas: 13.4.2021 06:54:23
verze: 4827
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-prihlasovadlo.vscht.cz/?event-type=rozvoj-pedagogickych-dovednosti
branch: trunk
Obnovit | RAW

Rozvoj pedagogických dovedností akademických pracovníků

Tipy pro aktivizaci studujících v distanční výuce 

Otevřený webinář pro všechny zájemce z VŠCHT. 

Termín: středa 74. 2021 14:00–15:30 online 

Program webináře: 

Empiricky ověřené postupy efektivní výuky na VŠ a způsoby aktivizace studujících. Doporučení pro interaktivní vedení (online) přednášky, semináře či cvičení Typy interakce v hodině, dialogická výuka. 

Po absolvování webináře: 

 • posoudíte vhodnost využití aktivizačních metod ve svém kurzu 
 • zvážíte využití různých typů dialogické výuky 

Přihlášení účastníci obdrží odkaz na videokonferenci v MS Teams. 

Online testování v distančním vzdělávání 

Otevřený webinář pro všechny zájemce z VŠCHT. 

Termín: středa 21. 4. 2021 14:00–15:30 online 

Online zkoušení a testováníMoodle jako platforma pro efektivní testování. Proctoring systems a jak snížit pravděpodobnost podváděníTestování jako forma závazku studentů k univerzitě, open book exams. 

Po absolvování webináře: 

 • efektivně nastavíte test(ování) v moodlu 
 • zvážíte využití dvou možností omezení podvádění – závazek a open books exams 

Lektoři: Karolina Duschinská, Radka High a Martin Čapek Adamec, z Ústavu učitelství a humanitních věd VŠCHT. 

Přihlášení účastníci obdrží odkaz na videokonferenci v MS Teams. 

Proběhlé kurzy/webináře


Kurz rozvoje pedagogických dovedností pro doktorandy a začínající akademické pracovníky 

Od akademického roku 2015/2016 organizuje Ústav učitelství a humanitních věd Kurz rozvoje pedagogických dovedností, který má podpořit začínající vysokoškolské učitele na startu jejich pedagogické kariéry.

Proběhlé ročníky

Podzim 2020
 • Kurz se uskuteční v průběhu pěti setkání vždy online ve čtvrtek v 13:00-16:15 hodin.
 • Kurz je zdarma, absolventi získají certifikát.

 Program:

 1. 12. 11. Jaký vliv má typ osobnosti učitele na zvládání učitelské profese? Kdo jsou studující VŠ? Osobnostní charakteristiky VŠ učitelů, autodiagnostika osobnostního typu, na co všechno má osobnostní typ vliv. Studující, jejich vzdělávací potřeby, vynořující se dospělost. Výzkumy učení, pozornost, paměť, porozumění. Individuální preference učení a poznávání. osobnostní charakteristiky VŠ učitelů a studentů a jejich vliv na výuku. Doporučení pro efektivní prezentace.

 2.  19. 11. Jak využívat elektronickou podporu výuky? Jak hodnotit výsledky učení?
  Technická výbava VŠ učitele. Práce se SIS. Online podpora prezenční výuky a pedagogické využití LMS Moodle. Hodnocení výsledků učení studentů, kritéria a indikátory hodnocení, hodnotící rubriky.

 3.  26. 11. Jak podporovat motivaci studentů a jejich zapojení do výuky?
  Motivace a způsoby aktivizace studentů, utváření příznivých podmínek pro učení. Formy výuky na VŠ, vedení efektivní přednášky, semináře či cvičení, typy interakce v hodině. Umění vysvětlovat a umění ukazovat. Průběžná zpětná vazba a formativní hodnocení.

 4.  3. 12. Jak plánovat výuku? Jaký je vztah mezi očekávanými výsledky a činnostmi ve výuce?Plánování podle sylabu kurzu, vstupní znalosti studentů. Vybrané modely výuky, přímé vyučování, problémové a projektové vyučování. Induktivní a deduktivní výuka. Plánování a realizace výuky, zkoušení a hodnocení (i formativní)?

 5.  10. 12. Jak si poradit v problematické či konfliktní situaci při práci se studenty? Jak komunikovat a jak pečovat o svůj hlas?
  Základy hlasové hygieny. Identifikace problematických situací ve výuce. Bezpečná forma skupinové diskuse a poradenství. Komunikační dovednosti, verbální a neverbální komunikace.

 Metody práce

Interaktivní přednáška, skupinová diskuse, workshop, prožitkové učení, sdílení zkušeností, tvorba a analýza produktů, samostudium s online oporou v e-learningovém prostředí Moodle. Plánovaný program může být modifikován podle aktuálních potřeb účastníků. Časová zátěž: 5x 3 hodiny videokonference v MS Teams, 4x 1 hodina příprava v e-learningu

Garance a lektorský tým

Petr Holzhauser, vedoucí Ústavu učitelství a humanitních věd
Radka High, Karolina Duschinská, Martin Čapek Adamec, Pavla Sovová


Přihlášení na kurzy

Nejste zalogován/a (anonym)

Rozvoj pedagogických dovedností

Závazná přihláška na kurz.

Uzávěrka přihlášek
Online testování v distančním vzdělávání (21. 4.) 20.04.2021 23:59 Přihlásit

Online testování v distančním vzdělávání (21. 4.)

Přihlašování od: 12. března 2021 10:00
Přihlašování do 20. dubna 2021 23:59
Obsazenost: 84/300
Možnost zapsat se na čekací listinu: Ne
Aktualizováno: 15.3.2021 16:16, Autor: Martin Čapek Adamec

A BUDOVA A
B BUDOVA B Sídlo katedry najdete ve 3. patře nástavby X
C BUDOVA C
VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi