Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaKUHV  → Činnosti ústavu → Laboratorní cvičení z chemie pro střední školy
iduzel: 1185
idvazba: 21866
šablona: stranka_ikona
čas: 30.10.2020 12:02:13
verze: 4727
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Laboratorní cvičení z chemie pro střední školy

Základní informace

  • Tato laboratorní cvičení jsou primárně určena pro organizované skupiny žáků středních škol, které nedisponují vlasními prostory pro praktickou výuku chemie. 
  • Laboratorní cvičení jsou realizována dvakrát ročně v předem stanovených termínech (zpravidla v lednu/únoru a v květnu/červnu), a to v dopoledních a odpoledních blocích představujících 4 vyučovací hodiny, tj. 180 min. 
  • Přihlašování na laboratorní cvičení provádí odpovědný učitel, a to prostřednictvím e-mailové adresy garanta. Přihlašování jednotlivců není možné.
  • Maximální počet žáků v jedné skupině je 16. Minimální věk žáků nutný pro absolvování laboratorních cvičení je 16 let (vyjma bloků 1 a 2, u nichž je minimem 15 let).
  • Náplň laboratorních cvičení vybírejte z níže uvedené nabídky. Po domluvě lze náplň vhodně upravit, popřípadě doplnit zvolenými demonstračními experimenty. 

Nabízené moduly

1. Základní laboratorní operace a bezpečnost práce v chemické laboratoři 
Tento modul je určen k seznámení s vybavením laboratoře a příslušnými pomůckami, vyučována je základní bezpečnost práce v chemické laboratoři, základní laboratorní operace-vážení, filtrace volná a podtlaková, odpařování na vodní lázni, sušení.  

2. Dělení směsí
Dělení trojsložkové směsi s využitím základních laboratorních  operací, výpočet hmotnostních zlomků jednotlivých složek směsi.

3. Kyseliny, zásady, neutralizace
Různé metody stanovení pH – roztokem indikátoru, indikátorovými  papírky, pH metrem. Neutralizace zředěných roztoků kyselin a zásad, příprava síranu sodného.

4. Chemické reakce – železo
Rozpouštění železa v závislosti na podmínkách reakce, reakce s připraveným roztokem – srážení, oxidace, rozpouštění sraženiny, reakce rozlišující dvojmocné a trojmocné železo.

5. Chemické reakce – měď
Dehydratace pentahydrátu síranu měďnatého, příprava roztoku, srážení, příprava hydroxidu měďnatého a oxidu měďnatého, doplnění látek a dějů do slepého schématu práce. 

6. Kvalitativní analýza – kationty
Kvalitativní reakce solí deseti běžných kationtů se skupinovými a specifickými činidly, stanovení kationtu v neznámém vzorku.

7. Kvalitativní analýza – anionty
Kvalitativní reakce solí deseti běžných aniontů se skupinovými a specifickými činidly, stanovení aniontu v neznámém vzorku.

8. Odměrná analýza
Nácvik práce s pipetou, odměrnou baňkou a byretou; volumetrické stanovení koncentrace roztoku hydroxidu sodného a roztoku kyseliny sírové, stechiometrické výpočty.

9. Destilace
Ukázka funkce zábrusové destilační aparatury i semimikroaparatury, její sestavení, destilace dvojsložkové směsi voda + ethanol, sestrojení grafu závislosti teploty par na čase, ověření efektu destilace stanovením hustoty. 

10. Reakce organických látek I
Příprava a reakce ethenu, acetaldehydu (ethanalu) a ethylesteru kyseliny mravenčí (ethyl-formiátu) s využitím jednoduchých zábrusových aparatur.

11. Reakce organických látek II
Příprava acidobazického indikátoru fenolftaleinu a ověření jeho vlastností , štěpení škrobu enzymem amylasou a kyselinou sírovou.

12. Reakce organických látek III
Extrakce listových barviv a jejich dělení pomocí tenkovrstvé chromatografie, barevné reakce fenolů, reverzibilní a ireverzibilní denaturace bílkovin.

Aktualizováno: 25.8.2020 17:07, Autor: Ondřej Šimůnek

Kontakt

Ing. Ondřej Šimůnek, Ph.D.
garant laboratorních cvičení

ondrej.simunek@vscht.cz

tel. 220 442 079

×


A BUDOVA A
B BUDOVA B Sídlo katedry najdete ve 3. patře nástavby X
C BUDOVA C
VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi