Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 1932
idvazba: 2312
šablona: stranka
čas: 19.7.2024 04:25:53
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 1932
idvazba: 2312
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'kuhv.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/home'
iduzel: 1932
path: 8547/4154/1408/1619/1932
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Ústav učitelství chemie a humanitních věd

Ústav učitelství chemie a humanitních věd je rektorátním útvarem VŠCHT Praha. Tvoří jej dvě pracovní skupiny: Skupina učitelství chemie a Skupina humanitních věd. Ústav zajišťuje výuku humanitních předmětů ve strukturovaném studiu na všech fakultách VŠCHT Praha a v programu

Učitelství chemie pro střední školy.

Studium v navazujícím magisterském programu je určeno pro absolventy bakalářského programu zaměřeného na chemii a poskytuje kvalifikaci pro výuku na středních školách a 2. stupni základních škol. Otevřena je prezenční forma studia, maximální počet přijímaných uchazečů je 30. Dvouleté studium je zakončeno obhajobou diplomové práce a státní závěrečnou zkouškou. Absolventi získají titul Mgr. a vysokoškolský diplom.

Studium v programu celoživotního vzdělávání je určeno pro posluchače magisterských programů na VŠCHT a pro absolventy vysokých škol s chemickým zaměřením. Studium probíhá v prezenční formě studia v nižším rozsahu než magisterské stuium (250 hodin). Toto studium je zakončeno obhajobou závěrečné práce a závěrečnou zkouškou. Absolventi obdrží osvědčení. Pro rok 2024/25 již uchazeče nebudeme přijímat.

Spolupráce se středními školami

Ústav spolupracuje s 23 pražskými středními školami v rámci zajišťování pedagogické praxe pro posluchače Učitelství chemie. Školy poskytující praxi ve větším rozsahu jsou:

  • Gymnázium Praha 2, Botičská 1
  • VOŠ zdravotnická a SZŠ, Alšovo nábřeží 6
  • Gymnázium Elišky Krásnohorské
  • Gymnázium Nad Štolou
  • Arcibiskupské gymnázium v Praze

Učitelé učí učitele

3U je nově vzniklý projekt pro zkušené ale i začínající učitele chemie středních a základních škol, který zahrnuje tradiční Podzimní školu učitelů chemie, v loňském školním roce vzniklá Chemická centra VŠCHT Praha, newsletter Inspirace a Junior Club určený pro studenty učitelství, který bude propojovat studenty učitelství chemie se zkušenými kolegy, aby se mohli vzájemně obohacovat

Chemická centra VŠCHT Praha

Ve spolupráci s neziskovou organizací Elixír do škol jsme v září 2022 otevřeli 10 chemických center napříč celou republikou a v lednu 2023 jsme k nim přidali dalších pět. Centra jsou určena pro učitele chemie středních a základních škol a jejich hlavní náplní je získávání nových podnětů pro výuku v neformálním prostředí a sdílení svých zkušeností s kolegy. Od března 2023 fungují chemická centra pouze pod vedením VŠCHT.

Od září 2023 část center skončila, ale zároveň jsme otevřeli dalších 5 chemických center, a to v Ústí nad Labem, Mělníku, Jimramově, Olomouci a Kroměříži.

V září 2024 připravujeme otevření dalších 2 center: v Praze (napůl v Praze 1 a 2) a v Plaňanech.

Bližší informace najdete zde.

Inspirace

Newsletter s nápady a inspirací do výuky pro učitele chemie (a nejen pro ně) vychází od poloviny září 2023 v průběhu školního roku.

0. číslo - červen 2023


A BUDOVA A
B BUDOVA B Sídlo katedry najdete ve 3. patře nástavby X
C BUDOVA C
2 STUDENTSKÁ KAVÁRNA CARBON
VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Za informace odpovídá: Ústav učitelství a humanitních věd
Technický správce: Výpočetní centrum

Copyright VŠCHT Praha
zobrazit plnou verzi