Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 1932
idvazba: 2312
šablona: stranka
čas: 24.9.2023 04:29:52
verze: 5351
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 1932
idvazba: 2312
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'kuhv.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/home'
iduzel: 1932
path: 8547/4154/1408/1619/1932
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Ústav učitelství chemie a humanitních věd

Ústav učitelství chemie a humanitních věd je rektorátním útvarem VŠCHT Praha. Tvoří jej dvě pracovní skupiny: Skupina učitelství chemie a Skupina humanitních věd. Ústav zajišťuje výuku humanitních předmětů ve strukturovaném studiu na všech fakultách VŠCHT Praha a v programu

Učitelství chemie pro střední školy.

Studium v nově otevíraném navazujícím magisterském programu je určeno pro absolventy bakalářského programu zaměřeného na chemii a poskytuje kvalifikaci pro výuku na středních školách a 2. stupni základních škol. Otevřena je prezenční forma studia, maximální počet přijímaných uchazečů je 30. Dvouleté studium je zakončeno obhajobou diplomové práce a státní závěrečnou zkouškou. Absolventi získají titul Mgr. a vysokoškolský diplom.

Studium v programu celoživotního vzdělávání je určeno pro posluchače magisterských programů na VŠCHT a pro absolventy vysokých škol s chemickým zaměřením. Otevřena je prezenční forma studia v nižším rozsahu než magisterské stuium (250 hodin), maximální počet přijímaných uchazečů je 30. Toto studium je zakončeno obhajobou závěrečné práce a závěrečnou zkouškou. Absolventi obdrží osvědčení.

Spolupráce se středními školami

Ústav spolupracuje s 23 pražskými středními školami v rámci zajišťování pedagogické praxe pro posluchače Učitelství chemie. Školy poskytující praxi ve větším rozsahu jsou:

 • Gymnázium Praha 2, Botičská 1
 • VOŠ zdravotnická a SZŠ, Alšovo nábřeží 6
 • Gymnázium Elišky Krásnohorské
 • Gymnázium Nad Štolou
 • Arcibiskupské gymnázium v Praze

Učitelé učí učitele

- je nově vzniklý projekt pro zkušené ale i začínající učitele chemie středních a základních škol, který zahrnuje tradiční Podzimní školu učitelů chemie, v letošním školním roce vzniklá Chemická centra VŠCHT Praha, newsletter (pravidelný měsíčník) Inspirace a Junior Club určený pro studenty učitelství, který bude propojovat studenty učitelství chemie se zkušenými kolegy, aby se mohli vzájemně obohacovat

Chemická centra VŠCHT Praha

Ve spolupráci s neziskovou organizací Elixír do škol jsme v září 2022 otevřeli 10 chemických regionálních center napříč celou republikou a v lednu 2023 jsme k nim přidali dalších 5. Centra jsou určena pro učitele chemie středních a základních škol a jejich hlavní náplní je získávání nových podnětů pro výuku v neformálním prostředí a sdílení svých zkušeností s kolegy. Od března 2023 fungují chemická centra s výjimkou pražských pouze pod vedením VŠCHT.

Od září 2023 otevíráme dalších 5 chemických center v Ústí nad Labem, Mělníku, Jimramově, Olomouci a Kroměříži.

Bližší informace najdete zde.

Inspirace

Měsíčník nápadů a inspirace do výuky pro učitele chemie (a nejen pro ně) bude vycházet od poloviny září 2023 vždy v průběhu školního roku.

0. číslo - červen 2023

Aktualizováno: 12.9.2023 23:20, Autor: Ing. Ladislav Nádherný, PhDr. Martin Čapek Adamec, Ph.D.

Aktuality

  ×


  A BUDOVA A
  B BUDOVA B Sídlo katedry najdete ve 3. patře nástavby X
  C BUDOVA C
  2 STUDENTSKÁ KAVÁRNA CARBON
  VŠCHT Praha
  Technická 5
  166 28 Praha 6 – Dejvice
  IČ: 60461373
  DIČ: CZ60461373

  Datová schránka: sp4j9ch

  Za informace odpovídá: Ústav učitelství a humanitních věd
  Technický správce: Výpočetní centrum

  Copyright VŠCHT Praha
  zobrazit plnou verzi