Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaKUHV  → Činnosti ústavu → Rozvoj pedagogických dovedností doktorandů a mladých akademiků
iduzel: 47341
idvazba: 53173
šablona: stranka_ikona
čas: 13.8.2020 10:55:33
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-prihlasovadlo.vscht.cz/?event-type=rozvoj-pedagogickych-dovednosti
branch: trunk
Obnovit | RAW

Rozvoj pedagogických dovedností doktorandů a mladých akademiků

Od akademického roku 2015/2016 organizuje Ústav učitelství a humanitních věd Kurz rozvoje pedagogických dovedností, který má podpořit začínající vysokoškolské učitele na startu jejich pedagogické kariéry.

Aktuální ročník - jaro 2020

 • Kurz se uskuteční v průběhu šesti setkání vždy v pondělí 13:00 -16:30 hodin v období od 9. března do 20. dubna 2020.
 • Kurz je zdarma.
 • Absolventi získají certifikát.

Přihlášení

Zájemci o kurz se mohou přihlásit do 6. března 2020 vyplněním závazné přihlášky v interním systému přihlašování VŠCHT.

Program kurzu

Termíny vždy v pondělí od 13:00 do 16:30 hodin.

9. 3. 2020
Jaký vliv má typ osobnosti učitele na zvládání učitelské profese? Kdo jsou studující VŠ?

 • Osobnostní charakteristiky VŠ učitelů, autodiagnostika osobnostního typu, na co všechno má osobnostní typ vliv. Studující, jejich vzdělávací potřeby, vynořující se dospělost. Styly učení a poznávání učitelů a studentů.

16. 3. 2020
Jak vést výuku? Jak podporovat motivaci studentů a jejich zapojení do výuky?

 • Způsoby aktivizace studentů, utváření příznivých podmínek pro učení. Formy výuky na VŠ, dobré vedení přednášky, semináře či cvičení, typy interakce v hodině. Individualistické, kompetitivní a kooperativní výukové strategie. 

23. 3. 2020
Jak plánovat výuku a specifikovat její cíle

 • Cíle výuky a očekávané výsledky učení, vstupní znalosti studentů. Vybrané modely výuky, přímé vyučování, problémové a projektové vyučování. Induktivní a deduktivní výuka.

30. 3. 2020
Jak využívat elektronickou podporu výuky? Jak hodnotit výsledky učení?

 • Práce se SIS. Online podpora výuky a pedagogické využití LMS Moodle. Hodnocení výsledků učení studentů, kritéria a indikátory hodnocení, hodnotící rubriky.

6. 4. 2020
Jak komunikovat a jak pečovat o svůj hlas? Jak si poradit v problematické či konfliktní situaci při práci se studenty?

 • Komunikační dovednosti, verbální a neverbální komunikace. Základy hlasové hygieny.
 • Identifikace problematických situací ve výuce. Bezpečná forma skupinové diskuse ve struktuře Bálintovské skupiny.

20. 4. 2020
Jak přenést získané poznatky do vlastní praxe? 

 • Postup při zavádění změny, reflexe a akční výzkum vlastní výuky. Zdroje informací o výuce na VŠ. Odborné téma dle potřeb účastníků.
 • Závěrečná diskuse a evaluace kurzu. 

Metody práce

Interaktivní přednáška, skupinová diskuse, workshop, prožitkové učení, sdílení zkušeností, tvorba a analýza produktů, samostudium s online oporou v e-learningovém prostředí Moodle

Podmínky zakončení

Docházka, plnění průběžných úkolů v e-learningu

Garance a lektorský tým

Petr Holzhauser, vedoucí Ústavu učitelství a humanitních věd 
Radka High, Karolina Duschinská, Martin Čapek Adamec, Pavla Sovová

 

 

Nejste zalogován/a (anonym)

Rozvoj pedagogických dovedností

Závazná přihláška na kurz.

× Nejsou vyhlášené žádné akce.
Aktualizováno: 27.2.2020 10:36, Autor: Jan Havlík

A BUDOVA A
B BUDOVA B Sídlo katedry najdete ve 3. patře nástavby X
C BUDOVA C
VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi