Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaKUHV  → Činnosti ústavu → Rozvoj pedagogických dovedností akademických pracovníků
iduzel: 47341
idvazba: 53173
šablona: stranka_ikona
čas: 5.10.2022 11:28:53
verze: 5160
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-prihlasovadlo.vscht.cz/?event-type=rozvoj-pedagogickych-dovednosti
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 47341
idvazba: 53173
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'kuhv.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/cinnosti/rozvoj-pedagogickych-dovednosti'
iduzel: 47341
path: 8547/4154/1408/1619/16940/47341
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Rozvoj pedagogických dovedností akademických pracovníků

Webináře

Online testování v distančním vzdělávání

Otevřený webinář pro všechny zájemce z VŠCHT.

Termín: středa 21. 4. 2021 14:00–15:30 online

Online zkoušení a testování. Moodle jako platforma pro efektivní testování. Proctoring systems a jak snížit pravděpodobnost podvádění. Testování jako forma závazku studentů k univerzitě, open book exams.

Po absolvování webináře:

 • efektivně nastavíte test(ování) v moodlu
 • zvážíte využití dvou možností omezení podvádění – závazek a open books exams

Lektoři: Karolina Duschinská, Radka High a Martin Čapek Adamec, z Ústavu učitelství a humanitních věd VŠCHT.

Přihlášení účastníci obdrží odkaz na videokonferenci v MS Teams.

Archiv

 


Semestrální kurzy

Kurz rozvoje pedagogických dovedností pro doktorandy a začínající akademické pracovníky 

Od akademického roku 2015/2016 organizuje Ústav učitelství a humanitních věd Kurz rozvoje pedagogických dovedností, který má podpořit začínající vysokoškolské učitele na startu jejich pedagogické kariéry.

Proběhlé ročníky:

Podzim 2020
 • Kurz se uskuteční v průběhu pěti setkání vždy online ve čtvrtek v 13:00-16:15 hodin.
 • Kurz je zdarma, absolventi získají certifikát.

 Program:

 1. 12. 11. Jaký vliv má typ osobnosti učitele na zvládání učitelské profese? Kdo jsou studující VŠ? Osobnostní charakteristiky VŠ učitelů, autodiagnostika osobnostního typu, na co všechno má osobnostní typ vliv. Studující, jejich vzdělávací potřeby, vynořující se dospělost. Výzkumy učení, pozornost, paměť, porozumění. Individuální preference učení a poznávání. osobnostní charakteristiky VŠ učitelů a studentů a jejich vliv na výuku. Doporučení pro efektivní prezentace.

 2.  19. 11. Jak využívat elektronickou podporu výuky? Jak hodnotit výsledky učení?
  Technická výbava VŠ učitele. Práce se SIS. Online podpora prezenční výuky a pedagogické využití LMS Moodle. Hodnocení výsledků učení studentů, kritéria a indikátory hodnocení, hodnotící rubriky.

 3.  26. 11. Jak podporovat motivaci studentů a jejich zapojení do výuky?
  Motivace a způsoby aktivizace studentů, utváření příznivých podmínek pro učení. Formy výuky na VŠ, vedení efektivní přednášky, semináře či cvičení, typy interakce v hodině. Umění vysvětlovat a umění ukazovat. Průběžná zpětná vazba a formativní hodnocení.

 4.  3. 12. Jak plánovat výuku? Jaký je vztah mezi očekávanými výsledky a činnostmi ve výuce?Plánování podle sylabu kurzu, vstupní znalosti studentů. Vybrané modely výuky, přímé vyučování, problémové a projektové vyučování. Induktivní a deduktivní výuka. Plánování a realizace výuky, zkoušení a hodnocení (i formativní)?

 5.  10. 12. Jak si poradit v problematické či konfliktní situaci při práci se studenty? Jak komunikovat a jak pečovat o svůj hlas?
  Základy hlasové hygieny. Identifikace problematických situací ve výuce. Bezpečná forma skupinové diskuse a poradenství. Komunikační dovednosti, verbální a neverbální komunikace.

Metody práce

Interaktivní přednáška, skupinová diskuse, workshop, prožitkové učení, sdílení zkušeností, tvorba a analýza produktů, samostudium s online oporou v e-learningovém prostředí Moodle. Plánovaný program může být modifikován podle aktuálních potřeb účastníků. Časová zátěž: 5x 3 hodiny videokonference v MS Teams, 4x 1 hodina příprava v e-learningu

Garance a lektorský tým

Petr Holzhauser, vedoucí Ústavu učitelství a humanitních věd
Radka High, Karolina Duschinská, Martin Čapek Adamec, Pavla Sovová

 

Kurz rozvoje pedagogických dovedností pro zkušené akademické pracovníky

V roce 2020 jsme také uskutečnili kurz pro zkušené pedagogy.


 

Přihlášení na webináře a kurzy

 

Přihlášení (pro VŠCHT Praha)
Mám přihlašovací údaje VŠCHT Praha (mám email končící @vscht.cz).
Jsem externista
Aktualizováno: 14.4.2021 17:18, Autor: Jan Kříž

A BUDOVA A
B BUDOVA B Sídlo katedry najdete ve 3. patře nástavby X
C BUDOVA C
VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi