Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaKUHV  → Předměty zajišťované naším ústavem → Úvod do speciální pedagogiky – N832028
iduzel: 16998
idvazba: 20926
šablona: stranka
čas: 15.6.2024 10:12:32
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 16998
idvazba: 20926
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'kuhv.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/predmety/uvod-do-specialni-pedagogiky'
iduzel: 16998
path: 8547/4154/1408/1619/16942/16998
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Úvod do speciální pedagogiky – N832028

Informace o předmětu

Anotace, sylabus, literatura

Tematické okruhy

 1. Speciální pedagogika a její podobory, možnosti vzdělávání žáků a studentů se speciálními potřebami
 2. Integrace žáků se zdravotním postižením do hlavního proudu vzdělávání, inkluzivní školství
 3. Vzdělávání žáků a studentů se specifickými poruchami učení
 4. Práce se žáky a studenty s poruchami chování
 5. Vzdělávání žáků a studentů se zrakovým postižením
 6. Vzdělávání žáků a studentů se sluchovým postižením
 7. Vzdělávání žáků a studentů s tělesným postižením a zdravotním znevýhodnění
 8. Vzdělávání žáků a studentů s narušenou komunikační schopností
 9. Vzdělávání žáků a studentů s poruchami autistického spektra
 10. Vzdělávání žáků a studentů s národnostních a etnických menšin
 11. Vzdělávání žáků a studentů s mentálním postižením
 12. Práce se žáky nadanými a mimořádně nadanými

Studijní materiály

Základní studijní materiály:

Základní literatura:

 • ŠVARCOVÁ, Iva. Úvod do speciální pedagogiky. 1. Praha: VŠCHT Praha, 2015.
 • ŠVARCOVÁ,I.Základy speciální pedagogiky. Praha: PARTA, 2012.
 • Výuka k různosti: učební opora pro 2. stupeň základních škol, gymnázia a střední odborné školy, vč. škol speciálních, dostupnéna: http://www.nejsmevsichnistejni.cz/

Rozšiřující literatura:

 • Můj spolužák... se specifickými potřebami. Vydání první. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014, 216 stran. ISBN 978-80-7435-479-3.
 • JACOVIČOVÁ, Drahomíra. Specifické poruchy učení a chování: studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ, Učitelství v ZUŠ, SOŠ a konzervatoři ; kurz: Uvedení do speciální pedagogiky. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2014, 68 s. ISBN 978-80-7290-657-4.
 • KIMPLOVÁ, Tereza. Ztráta zraku: úvod do psychologické problematiky. Vyd. 1. Ostrava: Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě, 2010, 120 s. ISBN 978-80-7368-917-9.
 • THOROVÁ, Kateřina. Poruchy autistického spektra: dětský autismus, atypický autismus, Aspergerův syndrom, dezintegrační porucha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006, 453 s. ISBN 80-7367-091-7.
 • HORÁKOVÁ, Radka. Sluchové postižení: úvod do surdopedie. Vydání první. Praha: Portál, 2012, 159 stran. ISBN 978-80-262-0084-0.
 • NOVOSAD, Libor. Tělesné postižení jako fenomén i životní realita: diskurzivní pohledy na tělo, tělesnost, pohyb, člověka a tělesné postižení. Vyd. 1. Praha: Portál, 2011, 166 s. ISBN 978-80-7367-873-9.
 • Koktavost v kazuistikách: úspěchy a nezdary terapie. Vyd. 1. Praha: Grada, 2008. ISBN 9788024724782. Dostupné také z: http://toc.nkp.cz/NKC/200806/contents/nkc20081796159_1.pdf
 • BENDOVÁ, Petra. Dítě s narušenou komunikační schopností ve škole. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3853-6.
 • BITTNEROVÁ, Dana a Mirjam MORAVCOVÁ. Etnické komunity: Romové. Vydání první. Praha: FHS UK, 2013. ISBN 978-80-87398-45-6.
 • LHOŤAN, Lukáš. Rozmanitostí proti předsudkům: Romové, Vietnamci, Muslimové a Ukrajinci v České republice. 1. vyd. V Pstruží: Lukáš Lhoťan, 2012. ISBN 978-80-904932-2-3.
 • HŘÍBKOVÁ, Lenka. Nadání a nadaní: Pedagogicko-psychologické přístupy, modely, výzkumy a jejich vztah ke školské praxi. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-1998-6.

Požadavky k zápočtu

 • Průběžná práce v e-learningu, plnění průběžných úkolů
 • Zápočtový test
Vyučující
PhDr. Miroslava Nováková Schöffelová, PhD.

Aktualizováno: 2.3.2016 10:59, Autor: doc. PhDr. Iva Švarcová, CSc.

A BUDOVA A
B BUDOVA B Sídlo katedry najdete ve 3. patře nástavby X
C BUDOVA C
2 STUDENTSKÁ KAVÁRNA CARBON
VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Za informace odpovídá: Ústav učitelství a humanitních věd
Technický správce: Výpočetní centrum

Copyright VŠCHT Praha
zobrazit plnou verzi