Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 17244
idvazba: 21268
šablona: stranka
čas: 1.4.2020 09:33:16
verze: 4653
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Pedagogika

Tematické okruhy z pedagogiky ke státním závěrečným zkouškám

1. Zdroje pedagogických informací.

1.1. Odborné (vědecké, pedagogické) knihovny.

1.2. Pedagogické encyklopedie naše a zahraniční.

1.3. Pedagogické slovníky výkladové a překladové.

1.4. Pedagogické statistické ročenky.

1.5. Pedagogické časopisy, naše a zahraniční.

1.6. Vědecké instituce zabývající se pedagogikou.

1.7. Fakulty univerzit, kde se pedagogika vyučuje.

2. Český vzdělávací systém.

2.1. Význam ISCED (International Standard Clasification of Education) z hlediska celosvětové klasifikace jednotlivých typů škol.

2.2. Analýza školského zákona zejména z hlediska změn, které ho přiblížily obdobným zákonům vyspělých evropských zemí.

2.3. Analýza problémů našeho nižšího školství po jednotlivých školských stupních a jeho srovnání se světovými trendy;

2.4. Vysokoškolský zákon a jeho proměny od r. 1990.

3. Pedagogika jako věda.

3.1. Význam studia pedagogické teorie.

3.2. Vztah pedagogiky k jiným vědám.

3.3. Pomocné a hraniční pedagogické disciplíny.

4. Systém pedagogických věd.

4.1. Systém pedagogických věd a jeho rozkolísanost.

4.2. Integrující přístup k členění pedagogických disciplín.

4.3. Základní pedagogické disciplíny.

4.4. Hraniční pedagogické disciplíny.

4.5. Aplikované pedagogické disciplíny.

5. Struktura výchovy.

5.1. Struktura výchovy z hlediska jejích činitelů.

5.2. Struktura výchovy z hlediska výchovných činností.

5.3. Hierarchie cílů výchovy z hlediska obecnosti.

5.4. Dělení cílů výchovy z hlediska obsahu.

6. Výchova a vývoj člověka.

6.1. Činitelé působící na formování člověka.

6.2. Výchovný optimismus.

6.3. Přeceňování moci výchovy.

6.4. Výchovný pesimismus.

7. Výchova a společnost.

7.1. Výchova jako společenský jev, jako činnost záměrná a specificky lidská.

7.2. Vzájemné působení mezi výchovou společností.

7.3. Společenské faktory působící na výchovu.

8. Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do hlavního proudu vzdělávání.

8.1. Integrace a inkluze.

8.2. Faktory ovlivňující úspěšnou integraci.

8.3. Integrované vzdělávání žáků se SVP v zahraničí.

9. Modely školských systémů. Inovace a problémy.

10. Světové trendy ve školství.

Aktualizováno: 15.3.2019 14:48, Autor: Jan Havlík

A BUDOVA A
B BUDOVA B Sídlo katedry najdete ve 3. patře nástavby X
C BUDOVA C
VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi