Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 17243
idvazba: 21266
šablona: stranka
čas: 24.9.2023 10:38:33
verze: 5351
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 17243
idvazba: 21266
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'kuhv.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/predmety/statnice/didaktika-chemie'
iduzel: 17243
path: 8547/4154/1408/1619/16942/16999/17243
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Didaktika chemie

 1. Postavení chemie jako vyučovacího předmětu. Historie výuky chemie a chemických výrob v českých zemích. Alchymie. Charakter výuky chemie na všeobecně vzdělávacích školách (ZŠ a G). Charakter výuky chemie na středních odborných školách (obory s maturitou a s výučním listem – SOŠ a SOU) s chemickým a nechemickým zaměřením.
 2. Didaktické zásady a jejich aplikace ve výuce chemie. Systém didaktických zásad, jejich vědní a praktická východiska a vzájemné vztahy. Charakteristika jednotlivých zásad. Faktory ovlivňující vyučovací proces. Přehled nejdůležitějších faktorů. Cíle výuky, jejich ověřování, didaktické testy. Učivo.
 3. Organizační formy vyučování, jejich konkrétní podoba v chemii. Vyučovací hodina, seminář, cvičení (pouze teoretické), exkurze, praxe, odborný výcvik, domácí úkoly (i domácí pokusy žáků), formy zahrnující pouze část studentů (např. CHO, SOČ, kroužky, korespondenční kurzy).
 4. Vyučovací metody v chemii, jejich charakteristika a rozdělení. Verbální metody, rétorika. Názorně demonstrační metody. Názor a jeho prezentace. Demonstrační pokus, jeho příprava a realizace. Promítané pokusy. Praktické metody. Základní funkce žákovského pokusu. Režim laboratorních cvičení. Záznam o pokusu. Bezpečnost práce. Hodnocení žáků. Zařazení pokusu do vyučovací hodiny.
 5. Rozdělení výukových pokusů. Pokusy frontální, simultánní, individuální (dílčí), kombinované. Rozdělení z hlediska gnoseologického. Rozdělení z hlediska množství. Semimikrotechnika, přednosti a nedostatky ve školních podmínkách. Zkumavkové reaktory, metoda kapkovací, metoda injekčních stříkaček.
 6. Chemické látky ve výuce. Chemikálie dle zařazení ve výuce (demonstrační, spotřební, odpadní). Nebezpečné chemické látky (zákony a nařízení a jejich aplikace ve školní praxi).
 7. Vztah modelu a reality. Funkce modelu. Rozdělení modelů. Modely
 8. mikrosystémů. Funkční klasifikace dynamických modelů. Školní pokus jako model práce chemika.
 9. Obrazové pomůcky. Využití různých druhů obrazů ve výuce chemie. Promítaný obraz. Zpětný projektor a vizualizér ve výuce. Přednosti a nedostatky. Využití PC obrazu ve výuce.
 10. Vyučovací proces. Tradiční výuka a její nedostatky. Formální znalosti. Programované učení. Základní druhy programovaných textů. Využití programovaných textů ve výuce chemie. Systém řízení samostatné práce studentů. E-learning.
 11. Experimentování v chemii a její výuce. Třídění didaktických experimentů a nové směry v této oblasti.
 12. Specifické činnosti učitele chemie a jeho žáků. Didaktická hra, edukační experimentování, modelování v chemii a její výuce, vizualizace v chemii a její výuce, elementarizace.
 13. Specifika a principy statické projekce, faktory ovlivňující kvalitu promítaného obrazu. Typy a vlastnosti projekčních ploch, zásady jejich užití. Projekce průhledných předloh a její uplatnění ve výuce. Moderní způsoby projekce neprůhledných předloh.
 14. Dynamická projekce, její specifika a uplatnění ve výuce. Principy filmové a 3D projekce, využití ve škole. Moderní způsoby projekce dynamického obrazu. Prezentace a promítání pokusů.
 15. Využití ICT a internetu na střední škole. Počítač v administrativě školy a učitele. Videoprogramy a počítačové programy ve výuce chemie. Způsoby využití internetu učiteli a žáky, zdravotní aspekty.
Aktualizováno: 11.6.2015 16:20, Autor: Ing. Bohuslav Dušek, CSc.

A BUDOVA A
B BUDOVA B Sídlo katedry najdete ve 3. patře nástavby X
C BUDOVA C
2 STUDENTSKÁ KAVÁRNA CARBON
VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Za informace odpovídá: Ústav učitelství a humanitních věd
Technický správce: Výpočetní centrum

Copyright VŠCHT Praha
zobrazit plnou verzi