Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaKUHV  → Předměty zajišťované naším ústavem → Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích – N832034
iduzel: 17005
idvazba: 20942
šablona: stranka
čas: 30.3.2023 20:45:21
verze: 5263
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 17005
idvazba: 20942
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'kuhv.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: 'cs'
iduzel: 17005
path: 8547/4154/1408/1619/16942/17005
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích – N832034

Informace o předmětu

Na činnosti spadající do oblasti řízení lidských zdrojů je možné pohlížet jako na proces, neboť jednotlivé činnosti představují na sebe navazující kroky (plánování lidských zdrojů – nábor uchazečů o zaměstnání a výběr zaměstnanců – dodržování pracovně právních norem – specifikace pracovní náplně a popis pracovní pozice – posilování motivace k optimálnímu pracovnímu výkonu – identifikace stresorů na pracovišti a jejich odstraňování – rozvoj pracovní kariéry a další vzdělávání – vytváření pracovních skupin a pracovních týmů – odměňování a oceňování pracovního výkonu a pracovního chování – rozvíjení kultury na pracovišti – kultivace externí a interní komunikace). Výuka předmětu Řízení lidských zdrojů je zaměřena právě na tyto jednotlivé činnosti.

Výuka předmětu je zaměřena na témata specifická pro řízení lidských zdrojů v oblasti školství. Kromě základních teoretických poznatků je kladen důraz na praktické zvládnutí některých managerských dovedností v oblasti školství. Proto u každého probíraného tématu po teoretickém úvodu následují cvičení, v nichž si studenti osvojují konkrétní dovednosti.

Sylabus

Kontrola studia

Podmínky pro získání zápočtu

  1. Účast na seminářích (75 %)
  2. Písemná příprava pro ústní kolokviální zkoušku, vytvoření a zdůvodnění strukturovaného plánu (Times 12, řádkování 1, max. 3 strany):
  3. Dalšího vzdělávání dle vlastního profesního zaměření a kariérní situace na nadcházející akademický rok.
  4. Autodiagnostiku klíčových kompetencí a plán rozvoje vybraných 3 kompetenecí v nadcházejícím akademickém roce.
  5. Připravit strukturovaný plán porady na konkrétní téma, popsat materiály, prezentaci, průběh.

Požadavky ke zkoušce

Ústní zkouška probíhá kolokviální formou a je zaměřena především na rozbor písemné přípravy. U zkoušky se dále prověřují teoretické znalosti z jednotlivých probíraných témat a schopnost aplikovat je v modelových situacích. Je očekávána i schopnost kultivované prezentace a diskuse, dovednost vysvětlit rozmanité souvislosti a orientace v aktuální situaci ve školství.

Studijní materiály

Literatura

Další literatura k jednotlivým probíraným tématům podle aktuální situace na knižním trhu a vzdělávacích potřeb studentů bude doplňována v průběhu  semestru. Předpokládá se, že studenti se budou kromě doporučené literatury k předmětu orientovat též v další literatuře doplňované na seminářích.

Studijní materiály k přednáškám

Poř. Přednáška/cvičení Studijní materiály
1. Poradenský systém v ČR a systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků prezentace 

kompetenční model 

2.

Pracovně právní zakotvení ve školství s důrazem na úlohu poradenských pracovníků ve školství

prezentace 

cvičení - six hats 

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí

Vyhláška o poradenských službách

Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Vyhláška o evidenci úrazů

3.

Pedagogická porada v perspektivě účastníka a vedoucího porady. Prezentace v rámci porady

prezentace k 1. bloku 

prezentace k 2. bloku 

sociální dovednosti učitele 

4.

Pedagogický sbor jako pracovní tým

text – práce v týmu 

5.

Učitelská profese - charakteristika, dilemata, úskalí i pozitiva

prezentace 

typologie učitelů 

6.

Vybraná témata z personalistiky

prezentace 

vyhodnocení osobnostního testu 

7.

Sebeřízení v učitelské profesi

 
Vyučující
PhDr. Miroslava Schöffelová
Mgr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D.

Aktualizováno: 13.7.2015 16:15, Autor: PhDr. Miroslava Schöffelová

A BUDOVA A
B BUDOVA B Sídlo katedry najdete ve 3. patře nástavby X
C BUDOVA C
2 STUDENTSKÁ KAVÁRNA CARBON
VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Za informace odpovídá: Ústav učitelství a humanitních věd
Technický správce: Výpočetní centrum

Copyright VŠCHT Praha
zobrazit plnou verzi