Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaKUHV  → Předměty zajišťované naším ústavem → Psychologie mládeže – N832023
iduzel: 17008
idvazba: 20946
šablona: stranka
čas: 19.7.2024 03:53:04
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 17008
idvazba: 20946
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'kuhv.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/predmety/psychologie-mladeze'
iduzel: 17008
path: 8547/4154/1408/1619/16942/17008
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Psychologie mládeže – N832023

Informace o předmětu

Anotace, Literatura, Sylabus

Studijní materiály

Základní studijní materiály:

e-learning

Základní literatura:

THOROVÁ, Kateřina. Vývojová psychologie: proměny lidské psychiky od početí po smrt. Vydání první. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0714-6.
VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie: dětství, dospělost, stáří. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-308-0.
LANGMEIER, Jiří a Dana Krejčířová. Vývojová psychologie. Praha: Grada, 1998. ISBN 80-7169-195-X.
ŘÍČAN, Pavel. Cesta životem: vývojová psychologie. Vyd. 2., přepracované. Praha: Portál, 2006, 390 s. ISBN 80-7367-124-7.

Rozšiřující literatura:

TYRLÍK, Mojmír, Petr MACEK a Jan ŠIRŮČEK. Sebepojetí a identita v adolescenci: Sociální a kulturní kontext. Brno: MAsarykova Univerzita, 2010. ISBN 978-80-210-5107-2.
SMOLÍK, Josef. Subkultury mládeže. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-2907-7.
MACEK, Petr a Lenka LACINOVÁ. Vztahy v dospívání. Brno: Barrister & Principal, o.s., 2012. ISBN 978-80-87474-46-4.
HAVLÍČKOVÁ, Hana. Analýza seznamování na internetu v kontextu konceptu vynořující se. Brno, 2007. Bakalářská práce. Masarykova univerzita v Brně. Vedoucí práce David Šmahel.
VAVRDA, Vladimír. Otázky soudobé psychoanalýzy: tradice a současnost. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2005, 223 s. ISBN 80-7106-672-9.
VAŠUTOVÁ, Maria a Michal PANÁČEK. Mezi dětstvím a dospělostí: vybrané kapitoly z psychologie adolescence. Vyd. 1. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2013, 137 s. ISBN 978-80-7464-125-1.
SMÉKAL, V.; LACINOVÁL.; KUKLA, L. a kol. Dítě na prahu dospívání. Brno: Barrister &Principal, 2004
BLOS, P. The adolescent passage: Developmental issues. New York: International Universities Press, 1979.
KATRŇÁK, T. a kol. Na prahu dospělosti. Praha: Dokořán, 2010
MACEK, P. Adolescence. Praha: Portál, 2003.
ARNETT, Jeffrey Jensen. Adolescense and emerging adulthood: a cultural approach. 3rd ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, c2009, xvii, 558 s. ISBN 978-0-13505-258-7.
ARNETT, Jeffrey Jensen. Emerging adulthood: the winding road from the late teens through the twenties [online]. New York: Oxford University Press, 2004, viii, 270 p.

Požadavky ke splnění předmětu

  • Splnění úkolů v e-learningové části
  • Ústní zkouška


Vyučující

PhDr. Miroslava Nováková Schöffelová, PhD.

Aktualizováno: 2.3.2016 11:15, Autor: PhDr. Miroslava Nováková Schöffelová, PhD.

A BUDOVA A
B BUDOVA B Sídlo katedry najdete ve 3. patře nástavby X
C BUDOVA C
2 STUDENTSKÁ KAVÁRNA CARBON
VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Za informace odpovídá: Ústav učitelství a humanitních věd
Technický správce: Výpočetní centrum

Copyright VŠCHT Praha
zobrazit plnou verzi