Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaKUHV  → Předměty zajišťované naším ústavem → Praktika z didaktiky chemie – N832031
iduzel: 17011
idvazba: 20952
šablona: stranka
čas: 19.7.2024 04:06:35
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 17011
idvazba: 20952
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'kuhv.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/predmety/praktika-z-didaktiky-chemie'
iduzel: 17011
path: 8547/4154/1408/1619/16942/17011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Praktika z didaktiky chemie – N832031

Pokyny pro psaní pracovního návodu a manuálu

 (Klasifikovaný výstup 3. části Praktik z DCH – Příprava pokusů pro LC SŠ, který vypracovává každý posluchač samostatně, i když praktikum probíhalo v mikroskupinách. Práci je třeba poslat v elektronické podobě na adresu Bohuslav.Dusek@vscht.cz do konce zkouškového období ZS.)

 Písemná práce má dvě části:

  1. Pracovní návod pro žáky SŠ
  2. Manuál (pokyny a doporučení) pro vyučujícího

 

Pracovní návod pro žáky SŠ

Návod musí být zpracován tak, aby jej bylo možno přímo rozdat žákům, kteří by podle něj měli být schopni provést laboratorní cvičení. Případné potřebné doplňující ústní informace pro laboratorní cvičení (k pracovnímu návodu jen v minimálním rozsahu, např. ukázky látek, zařízení nebo operací) zařaďte do manuálu pro vyučujícího.

 Pracovní postup, nákres a pokyny pro sestavení aparatury anebo zařízení by měly odpovídat zařízení (aparatuře), se kterou budou žáci skutečně pracovat (a se kterou jste pracovali v praktiku i vy), být zcela konkrétní (s uvedením množství atd.) a dostatečně instruktivní, aby žáci mohli podle nich práci samostatně provést. (Nákres je možno pořídit jakoukoliv technikou od ručního nakreslení přes naskenování z návodu k soupravě až po využití PC programu. Fotografie aparatury obvykle nejsou dostatečně „pedagogizované“, proto využívat spíše nákres a fotografii případně jen jako doplňující ilustraci.)

V seznamu chemikálií i v pracovním postupu musí být specifikovány nebezpečné chemické látky (třída nebezpečné látky, výstražný symbol, H a P věty), se kterými žáci přijdou při práci do styku, případně upozornění na další rizika (el. napětí, horké části zařízení atd.) a pokyny pro bezpečnou práci (brýle, digestoř, rukavice, kleště aj.).

V úkolech (otázkách) specifikovat, co mají žáci pozorovat nebo zjistit a jaký je výstup práce (odevzdávaný produkt, zjištěný údaj, tabulka, graf, odpověď na otázky, protokol atd.)

Nezapomeňte na pokyny pro úklid pracoviště, nádobí a zařízení (je–li součástí práce sestavení aparatury, musí být v zadání i její rozebrání, vyčištění a uložení) a dispozici s produkty, vedlejšími produkty případně zbylými odebranými chemikáliemi!

Formální stránka textu: Pracovní postup a úkoly pište v infinitivu nebo imperativu (např. připravit roztok nebo připravte roztok, ne připravíme roztok) a v celém návodu jednotně. Používat správné názvy zařízení a jejich částí a ani pravopis není zanedbatelnou stránkou návodu. Pracovní návod může mít formu pracovního listu (spojení se zápisem o práci).

Manuál (pokyny a doporučení) pro vyučujícího

Text, který nedostanou žáci, ale vyučující. Např. pokyny pro přípravu chemikálií (roztoků, vzorků, …) a zařízení (ukázkové aparatury, co zkontrolovat, …) před LC a pro ústní a názorné doplnění písemného návodu (např. k bezpečnosti práce, předvedení některé laboratorní operace aj.)

Uvést vstupní znalosti žáků nutné pro danou práci, informace o bezpečnosti práce a způsob jejich ověření (navrhnout kontrolní otázky před započetím práce) a odhad časové náročnosti práce (předpokládejte, že nezkušeným žákům bude práce, kterou vy jste si sami vyzkoušeli, trvat asi dvakrát tak dlouho).

Pokud popis a obrázky nejsou dostatečně ilustrativní a návodné, doporučit sestavování zařízení podle ukázkové aparatury.

Pro případné a ohodnocení výsledků žáků uvést vyučujícímu výsledky (pozorování, měření atd.) získané při vlastním vyzkoušení si laboratorního cvičení. V případě, že se vám při vlastním ověřování laboratorní práce v PDCH3 nepodaří dojít k uspokojivému výsledku (např. dokončit práci, produkt nebo výsledek neodpovídá očekávání apod.), upozornit na to v pokynech pro učitele s návrhem, co je třeba vyřešit, co zkusit.

Podle možnosti zařadit rozšiřující úkol pro zkušenější žáky, kteří by zvládli práci před časovým limitem. 

Nejčastější nedostatky ve vypracovaných návodech

  • Neuvedené pokyny BOZP (nebezpečné látky, ochranné prostředky, …).
  • Pokyny pro sestavování aparatury nejsou zcela jasné a pro žáky SŠ srozumitelné. Názvy součástek v textu a na obrázku nejsou správné nebo se neshodují.
  • Použití pouze fotografie zařízení, podle které žáci neumí aparaturu sestavit.
  • Chybí úkoly a otázky pro pozorování průběhu reakcí.
  • Chybí pokyny pro ukončení pokusu a úklid.

Vyučující
Ing. Bohuslav Dušek, CSc.
 
Aktualizováno: 2.1.2018 13:46, Autor: Ing. Bohuslav Dušek, CSc.

A BUDOVA A
B BUDOVA B Sídlo katedry najdete ve 3. patře nástavby X
C BUDOVA C
2 STUDENTSKÁ KAVÁRNA CARBON
VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Za informace odpovídá: Ústav učitelství a humanitních věd
Technický správce: Výpočetní centrum

Copyright VŠCHT Praha
zobrazit plnou verzi