Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaKUHV  → Předměty zajišťované naším ústavem → Politologie – N832004
iduzel: 17012
idvazba: 20954
šablona: stranka
čas: 31.7.2021 15:16:53
verze: 4926
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Politologie – N832004

1. Věda: vznik vývoj, atributy a funkce
2. Systém věd, přírodní a společenské vědy
3. Civilizační a kulturní vývoj lidstva
4. Sociální ekologie (člověk a příroda)
5. Základy evropské civilizace
6. Evropské integrační procesy
7. Globální problémy a globalizace v současném světě
8. Demokracie a demokratická politická kultura
9. Hlavní směry společenskovědného a politického myšlení
10. Sociálně ekonomické a politické systémy v současném světě
11. Etnické a rasové vztahy a problémy
12. Bezpečnostní a jiná rizika současného světa
13. Postavení a úloha ČR v současném světě
14. Vývoj mezinárodního systému


Podmínky pro udělení zápočtů

Posluchači mohou získat zápočet po splnění následujícího požadavku.
Mají možnost se rozhodnout pro jednu z následujících alternativ:

  1. aktivní účast na minimálně dvou třetinách přednášek;
  2. vypracování a obhájení seminární práce (minimální rozsah 15 stran strojopisu), téma práce se zvolí po konzultaci s přednášejícím.


Obsah předmětu

1. Věda: vznik a vývoj, atributy a funkce
 – Mytologie a pokusy o předvědecký výklad světa
 – Předpoklady vzniku vědy, vznik vědy ´ (= filozofie) ve starém Řecku
 – Hlavní mezníky ve vývoji vědy
 – Atributy vědy (předmět zájmu, metody zkoumání, formování zákonů, zákonitostí a teorií
 – Hlavní metody a techniky vědeckého poznání, metodika a metodologie
 – Význam vědy pro vývoj a pokrok společnosti

2. Systém věd: přírodní a společenské vědy, předmět a funkce politologie
 – Klasifikace věd, přírodní a společenské vědy, jejich odlišný předmět zájmu, metody
 Zkoumání a míra exaktnosti
 – Politologie jako věda, disciplíny politologie, založení a vývoj politologie v USA,
 vznik a vývoj politologie v Evropě, nejvýznamnější představitelé politického myšlení,
 české politické myšlení
 – Hlavní funkce politologie (poznávací, humanistická)

3. Civilizační a kulturní vývoj lidstva
 – Vymezení pojmů civilizace, a kultura
 – Hlavní etapy ve vývoji lidstva, vznik a vývoj civilizací
 – Faktory růstu civilizací a kultur
 – Civilizace v současném světě, kooperace střetávání civilizací

4. Sociální ekologie (člověk a přírody)
 – Definování ekologie jako vědy o vztahu přírody a živých organizmů
 – Aktivity ekologických hnutí

5. Základy evropské civilizace
 – Vznik a vývoj evropské civilizace
 – Komparace evropské civilizace a mimoevropských civilizací
 – Zdroje evropské civilizace (židovsko-křesťanská náboženská tradice,. starořecká
 filozofie a starořímská teorie státu a práva)

6. Evropské integrační procesy
 – Ideové základy panevropanismu
 – Počátky evropské integrace pro II. světové válce, příčiny motivace a cíle evropské
 integrace
 – Vznik a vývoj EHS, ES, EU a jejich teritoriální rozšiřování
 – Vytvoření hospodářské a celní unie (jednotného evropského hospodářského
 prostoru) a budování druhého pilíře (společná bezpečnostní a zahraniční politika)
 a třetího pilíře (spolupráce v oblasti vnitřní politiky a justice)
 – Budoucnost evropského sjednocování

7. Globální problémy a globalizace v současném světě
 – Hlavní globální problémy současného světa:
 bezpečnostní problémy a lokální konflikty
 mezinárodní terorismus
 ekologické problémy
 ekonomická zaostalost rozvojového světa
 vyčerpatelnost surovinověenergetických zdrojů
 vysoká negramotnost
 masové epidemie
 nekontrovatelná migrace
 narkomanie atd.
 – Procesy globalizace v současném světě, jejich pozitivní a negativní dopady

8. Demokracie a demokratická politická kultura
 – Teoretické vymezení demokracie
 – Typy demokracie (přímá, zastupitelská)
 – Základní principy, mechanizmy fungování a otázky demokracie
 – Občan a právo v demokratickém státě
 – Dělba moci a kontrola v demokratickém státě

9. Hlavní směry společenskovědního a politického myšlení
 – Společenské vědní a politické myšlení ve starém Řecku a Římě
 – Renesance a doba osvícenství
 – 19. století a vznik moderních společenských věd
 – Hlavní sociální a politické školy a myslitelé 20. století

10. Sociálně ekonomické a politické systémy v současném světě
 – Sociálně ekonomické systémy 20. století (liberální, tržní a socialistický)
 – Klasifikace soudobých politických systémů:
 liberálně demokratické
 diktátorské režimy (totalitní,autoritativní, vojenské aj.)

11. Etnické a rasové vztahy a problémy
 – Teorie národa, etnicita, rasa, etnogeneze
 – Etnické a rasové předsudky a diskriminace
 – Etnické antagonismy a interetnické vztahy, varianty vývoje (asimilace,
 „tavící kotle“, kulturní pluralismus)

12. Bezpečnostní a jiná rizika současného světa
 – Změny mezinárodně politické situace ve světě po skončení studené války (r.1989),
 snížení rizika světové války, ukončení válek v zastoupení a ideologických válek,
 nárůst etnických a náboženských konfliktů
 – Mezinárodní terorismus, rizika šíření zbraní hromadného ničení
 – Perspektivy vývoje bezpečnosti ve světě, střet civilizací nebo jejich kooperace

13. Postavení a úloha ČR v současném světě
 – Mezinárodní postavení a úloha ČSR po r. 1918, okupace, Československo po
 II. světové válce do r. 1989
 – Postavení, úloha a aktivity Československa a ČR na mezinárodní scéně po
 demokratické revoluci v r. 1989
 – Vstup ČR do EU a do NATO

14. Vývoj mezinárodního systému
 – Mezníky ve vývoji mezinárodního systému ve 20. století (mezinárodní
 uspořádání po I. světové válce, po II. světové válce, po skončení studené války)
 – Funkce mezinárodních organizací
 – OSN a udržení mezinárodní bezpečnosti
 – Prevence ozbrojených konfliktů a jejich řešení
 – Regionální bezpečnostní struktury
 – Světový politický systém a jeho dynamika
 – Konfrontace demokracie a totalitních diktatur ve světě v průběhu 20. století a demokratizační vlny po pádu nacismu a komunismu

Literatura

Základní literatura: DAVID, R.: Politologie. (Základy společenských věd.)  Olomouc 2000.
Doporučená literatura: ŽALOUDEK, K.: Encyklopedie politiky. Libri, Praha 1996.


Vyučující
PhDr. Otakar Volenec, CSc.

Aktualizováno: 22.4.2015 20:37, Autor: PhDr. Otakar Volenec, CSc.

A BUDOVA A
B BUDOVA B Sídlo katedry najdete ve 3. patře nástavby X
C BUDOVA C
VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi