Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaKUHV  → Předměty zajišťované naším ústavem → Politologie – N832004
iduzel: 17012
idvazba: 20954
šablona: stranka
čas: 30.3.2023 20:39:19
verze: 5263
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 17012
idvazba: 20954
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'kuhv.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: 'cs'
iduzel: 17012
path: 8547/4154/1408/1619/16942/17012
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Politologie – N832004

1. Věda: vznik vývoj, atributy a funkce
2. Systém věd, přírodní a společenské vědy
3. Civilizační a kulturní vývoj lidstva
4. Sociální ekologie (člověk a příroda)
5. Základy evropské civilizace
6. Evropské integrační procesy
7. Globální problémy a globalizace v současném světě
8. Demokracie a demokratická politická kultura
9. Hlavní směry společenskovědného a politického myšlení
10. Sociálně ekonomické a politické systémy v současném světě
11. Etnické a rasové vztahy a problémy
12. Bezpečnostní a jiná rizika současného světa
13. Postavení a úloha ČR v současném světě
14. Vývoj mezinárodního systému


Podmínky pro udělení zápočtů

Aktivní účast na minimálně dvou třetinách přednášek a diskuzi na konci semestru.

  Obsah předmětu

  1. Věda: vznik a vývoj, atributy a funkce
   – Mytologie a pokusy o předvědecký výklad světa
   – Předpoklady vzniku vědy, vznik vědy ´ (= filozofie) ve starém Řecku
   – Hlavní mezníky ve vývoji vědy
   – Atributy vědy (předmět zájmu, metody zkoumání, formování zákonů, zákonitostí a teorií
   – Hlavní metody a techniky vědeckého poznání, metodika a metodologie
   – Význam vědy pro vývoj a pokrok společnosti

  2. Systém věd: přírodní a společenské vědy, předmět a funkce politologie
   – Klasifikace věd, přírodní a společenské vědy, jejich odlišný předmět zájmu, metody
   Zkoumání a míra exaktnosti
   – Politologie jako věda, disciplíny politologie, založení a vývoj politologie v USA,
   vznik a vývoj politologie v Evropě, nejvýznamnější představitelé politického myšlení,
   české politické myšlení
   – Hlavní funkce politologie (poznávací, humanistická)

  3. Civilizační a kulturní vývoj lidstva
   – Vymezení pojmů civilizace, a kultura
   – Hlavní etapy ve vývoji lidstva, vznik a vývoj civilizací
   – Faktory růstu civilizací a kultur
   – Civilizace v současném světě, kooperace střetávání civilizací

  4. Sociální ekologie (člověk a přírody)
   – Definování ekologie jako vědy o vztahu přírody a živých organizmů
   – Aktivity ekologických hnutí

  5. Základy evropské civilizace
   – Vznik a vývoj evropské civilizace
   – Komparace evropské civilizace a mimoevropských civilizací
   – Zdroje evropské civilizace (židovsko-křesťanská náboženská tradice,. starořecká
   filozofie a starořímská teorie státu a práva)

  6. Evropské integrační procesy
   – Ideové základy panevropanismu
   – Počátky evropské integrace pro II. světové válce, příčiny motivace a cíle evropské
   integrace
   – Vznik a vývoj EHS, ES, EU a jejich teritoriální rozšiřování
   – Vytvoření hospodářské a celní unie (jednotného evropského hospodářského
   prostoru) a budování druhého pilíře (společná bezpečnostní a zahraniční politika)
   a třetího pilíře (spolupráce v oblasti vnitřní politiky a justice)
   – Budoucnost evropského sjednocování

  7. Globální problémy a globalizace v současném světě
   – Hlavní globální problémy současného světa:
   bezpečnostní problémy a lokální konflikty
   mezinárodní terorismus
   ekologické problémy
   ekonomická zaostalost rozvojového světa
   vyčerpatelnost surovinověenergetických zdrojů
   vysoká negramotnost
   masové epidemie
   nekontrovatelná migrace
   narkomanie atd.
   – Procesy globalizace v současném světě, jejich pozitivní a negativní dopady

  8. Demokracie a demokratická politická kultura
   – Teoretické vymezení demokracie
   – Typy demokracie (přímá, zastupitelská)
   – Základní principy, mechanizmy fungování a otázky demokracie
   – Občan a právo v demokratickém státě
   – Dělba moci a kontrola v demokratickém státě

  9. Hlavní směry společenskovědního a politického myšlení
   – Společenské vědní a politické myšlení ve starém Řecku a Římě
   – Renesance a doba osvícenství
   – 19. století a vznik moderních společenských věd
   – Hlavní sociální a politické školy a myslitelé 20. století

  10. Sociálně ekonomické a politické systémy v současném světě
   – Sociálně ekonomické systémy 20. století (liberální, tržní a socialistický)
   – Klasifikace soudobých politických systémů:
   liberálně demokratické
   diktátorské režimy (totalitní,autoritativní, vojenské aj.)

  11. Etnické a rasové vztahy a problémy
   – Teorie národa, etnicita, rasa, etnogeneze
   – Etnické a rasové předsudky a diskriminace
   – Etnické antagonismy a interetnické vztahy, varianty vývoje (asimilace,
   „tavící kotle“, kulturní pluralismus)

  12. Bezpečnostní a jiná rizika současného světa
   – Změny mezinárodně politické situace ve světě po skončení studené války (r.1989),
   snížení rizika světové války, ukončení válek v zastoupení a ideologických válek,
   nárůst etnických a náboženských konfliktů
   – Mezinárodní terorismus, rizika šíření zbraní hromadného ničení
   – Perspektivy vývoje bezpečnosti ve světě, střet civilizací nebo jejich kooperace

  13. Postavení a úloha ČR v současném světě
   – Mezinárodní postavení a úloha ČSR po r. 1918, okupace, Československo po
   II. světové válce do r. 1989
   – Postavení, úloha a aktivity Československa a ČR na mezinárodní scéně po
   demokratické revoluci v r. 1989
   – Vstup ČR do EU a do NATO

  14. Vývoj mezinárodního systému
   – Mezníky ve vývoji mezinárodního systému ve 20. století (mezinárodní
   uspořádání po I. světové válce, po II. světové válce, po skončení studené války)
   – Funkce mezinárodních organizací
   – OSN a udržení mezinárodní bezpečnosti
   – Prevence ozbrojených konfliktů a jejich řešení
   – Regionální bezpečnostní struktury
   – Světový politický systém a jeho dynamika
   – Konfrontace demokracie a totalitních diktatur ve světě v průběhu 20. století a demokratizační vlny po pádu nacismu a komunismu

  Literatura

  Základní literatura: DAVID, R.: Politologie. (Základy společenských věd.)  Olomouc 2000.
  Doporučená literatura: ŽALOUDEK, K.: Encyklopedie politiky. Libri, Praha 1996.


  Vyučující
  PhDr. Milan Lupták, CSc.

  Aktualizováno: 7.2.2022 15:35, Autor: PhDr. Otakar Volenec, CSc.

  A BUDOVA A
  B BUDOVA B Sídlo katedry najdete ve 3. patře nástavby X
  C BUDOVA C
  2 STUDENTSKÁ KAVÁRNA CARBON
  VŠCHT Praha
  Technická 5
  166 28 Praha 6 – Dejvice
  IČ: 60461373
  DIČ: CZ60461373

  Datová schránka: sp4j9ch

  Za informace odpovídá: Ústav učitelství a humanitních věd
  Technický správce: Výpočetní centrum

  Copyright VŠCHT Praha
  zobrazit plnou verzi