Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaKUHV  → Předměty zajišťované naším ústavem → Pedagogická praxe – N832039 → Informace pro studenty
iduzel: 17015
idvazba: 20959
šablona: stranka
čas: 19.7.2024 03:51:00
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 17015
idvazba: 20959
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'kuhv.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/predmety/pedagogicka-praxe/informace'
iduzel: 17015
path: 8547/4154/1408/1619/16942/17013/17015
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Informace pro studenty hlásící se na pedagogickou praxi

Úvod

Studijní plán v letním semestru (LS) přiděluje pedagogické praxi 3 kredity a celkem 42 hodin, které jsou rozvrženy následovně:

 • Hospitace (náslech) v teoretické výuce 6 hodin
 • Hospitace v praktické laboratorní výuce 2 hodiny
 • Samostatná teoretická výuka 20 hodin
 • Samostatné vedení praktické laboratorní výuky 4 hodiny
 • Domácí příprava na výuku min. 10 hodin.

 

Snaha snížit náročnost praxe v LS na posluchače i SŠ vede k částečné úpravě studijního plánu

 • Lze přesunout větší část (4 hodiny) hospitací (náslechů) v teoretické výuce (celkový rozsah 6 hodin) do zimního semestru (ZS), 2 hodiny pak zůstávají v LS;
 • Možnost vykonat hospitace v praktické laboratorní výuce (2 hodiny) ve zkouškovém období ZS na VŠCHT Praha v rámci Laboratoří pro střední školy;
 • Možnost absolvovat samostatné vedení praktické laboratorní výuky (4 hodiny) ve zkouškovém období ZS na VŠCHT Praha v rámci Laboratoří pro střední školy.

Požadavky

Absolvování praxe na 2 různých typech středních škol – výběr z nabídky pražských SOŠ, SOU, gymnázií.

 • Náslechy (hospitace) 3 hodiny na každé škole v teoretické výuce, 2 hodiny na jedné škole v praktické laboratorní výuce nebo na VŠCHT Praha se středoškoláky.
 • Samostatná teoretická výuka v rozsahu 10 hodin na každé škole, 4 hodiny praktické laboratorní výuky na jedné škole nebo na VŠCHT Praha v rámci laboratoří pro středoškoláky.

Formy praxe

 • Organizovaná (letos na 23 pražských SŠ)
 • Zčásti individuální – v odůvodněných případech (zpravidla v místě trvalého bydliště) po dohodě s vedoucím pedagogické praxe za těchto podmínek:
  • druhá  polovina praxe proběhne organizovanou formou v Praze,
  • mimopražskou školou nebude požadována po VŠCHT finanční úhrada.

 

Organizace

Hospitace v ZS – teoretická výuka
• Od 25. 10. 2019 bude zveřejněna nabídka škol (intranet KUHV)

Přihlášení na praxi

 • Na 2 školy přes on-line dokument na intranetu KUHV, příp. e-mailem na vyučujícího
 • Zodpovědně v termínu nejpozději do 25. 10. 2019 
 • Přihlášky po tomto termínu či změny jen zcela výjimečně v řádně odůvodněných případech, jelikož s každou školou je třeba před započetím praxe uzavřít časově omezenou smlouvu, jejíž nedílnou součástí je i podepsání prohlášení každým přihlášeným studentem.

 

Další průběh praxe

 • Po uzávěrce přihlášek (v on-line dokumentu na intranetu KUHV) bude doplněno datum a hodina úvodní schůzky.
 • Na úvodní schůzce (účast nutná) se domluvíte na průběhu praxe (předmětu) s vyučujícím dle jeho rozvrhu.
 • Povinností je absolvovat nejméně 2 hodiny náslechů na každé škole do 13. 12. 2019!

 

Hospitace v letním semestru – teoretická výuka

 • 1 hodina před začátkem samostatné teoretické výuky (únor – duben) na každé škole.
 • Předpokládá se pokračování v praxi na původně zvolených SŠ (nutné vzhledem k podepsané smlouvě i prohlášení studenta).

Hospitace v laboratorní výuce

 • Buď na jedné ze SŠ s laboratorní výukou v rozsahu 2 hodin, nebo na VŠCHT Praha v rámci Laboratoří pro střední školy (pravděpodobně od 2. týdne ledna do poloviny února dle rozpisu).
 • Rozpis laboratorních prací bude zveřejněn do 13 12. 2019 na webu KUHV.
    o Laboratorní návody budou dostupné na intranetu KUHV.
    o Přihlášky nejpozději do 6. 1. 2020 na intranetu KUHV.

Vedení praktické laboratorní výuky

 • Buď na zvolené střední škole v rozsahu 4 hodin, nebo na VŠCHT Praha v rámci Laboratoří pro střední školy ve stejném rozsahu (rozpis prací a přihlášky viz výše). Vedení teoretické výuky ve třídě
 • Podmínkou je absolvování jedné hospitační hodiny před zahájením samostatné teoretické výuky a složená zkouška z Didaktiky chemie.
 • Vyučovací hodiny předem dohodnout s vyučujícím na střední škole.
 • Nutné změny, neúčasti v případě nemoci či z jiných vážných důvodů předem neodkladně informujte vyučujícího na dané střední škole (mobilem, e-mailem)!

Požadavky na hospitace – náslechy

 • Sledování výuky ve třídách či v laboratoři dle bodů podkladu pro pozorování výuky (na webu KUHV).
 • Shromáždění postřehů – poznámek pro aktivní účast na semináři „Poznatky z hospitací“ (začátek LS).

Požadavky na vedení vyučovacích hodin

 • Poznámky k průběhu vlastních vyučovacích hodin, o postojích a připomínkách vedoucího (fakultního) učitele.
 • Sledování zvolených bodů z podkladu pro pozorování výuky.
 • Shromáždění poznámek pro aktivní účast na semináři „Poznatky z praxe“ (konec dubna, Integrovaný seminář 3. část).

Administrativa

 • Každý praktikant si nechává potvrdit vedoucím učitelem absolvované hodiny v denním záznamu (formulář na webu KUHV).
 • Po ukončení praxe požádá posluchač o stručné hodnocení a nechá se denní záznam potvrdit vedením školy (formulář na webu KUHV).

Ukončení praxe

 • Praxi nutno ukončit do 17. 4. 2020 (na její včasné ukončení navazuje 3. část Integrovaného semináře).
 • Školy neakceptují protahování praxe do května či déle – viz smlouva!!!

Zápočet

 • Zapisuje garant předmětu po odevzdání vyplněného denního záznamu s hodnocením.
 • Důrazně se doporučuje neodkládat odevzdání záznamu o průběhu praxe a její hodnocení – možnost ztráty vyplněného denního záznamu!

Uznávání celé praxe

 • Vyučujícím na střední škole, pokud v současné době učí chemii alespoň jeden rok a součástí výuky jsou i laboratorní cvičení.

Uznávání části praxe

 • 20 hodin teoretické výuky:
   - teoretická výuka chemie na SŠ v současné době alespoň jeden rok bez laboratorních cvičení
 • 10 hodin teoretické výuky:
   - teoretická výuka chemie na ZŠ v současnosti alespoň jeden rok
   - studenti DSP z VŠCHT Praha, vyučující minimálně 1 rok chemický předmět na VŠCHT Praha (je třeba doložit)
 • 8 hodin teoretické výuky:
   - výuka nechemického předmětu na SŠ alespoň jeden rok, aktivní účast v „Hodinách moderní chemie“ (třeba doložit rozsah)
 • 4 hodiny teoretické výuky: 
   - výuka nechemického předmětu na ZŠ alespoň jeden rok
Celá praxe či její část může být uznána jen na základě věrohodného potvrzení školy s uvedením předmětu, rozsahu a délky výuky.

Aktualizováno: 8.11.2019 12:15, Autor: Ing. Josef Hlavatý, CSc.

A BUDOVA A
B BUDOVA B Sídlo katedry najdete ve 3. patře nástavby X
C BUDOVA C
2 STUDENTSKÁ KAVÁRNA CARBON
VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Za informace odpovídá: Ústav učitelství a humanitních věd
Technický správce: Výpočetní centrum

Copyright VŠCHT Praha
zobrazit plnou verzi