Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaKUHV  → Předměty zajišťované naším ústavem → Obecná pedagogika a didaktika – N832016
iduzel: 17016
idvazba: 20961
šablona: stranka
čas: 30.3.2023 20:40:27
verze: 5263
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 17016
idvazba: 20961
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'kuhv.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: 'cs'
iduzel: 17016
path: 8547/4154/1408/1619/16942/17016
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Obecná pedagogika a didaktika – N832016

Požadavky ke zkoušce

 1. Test z pedagogické terminologie
 2. Anotace 2 přečtených knih
 3. Ústní zkouška na základě výsledků testu

Obsah předmětu

I. OBECNÁ PEDAGOGIKA

1. Pedagogika jako věda
  1.1 Význam studia pedagogiky
  1.2 Předmět pedagogiky
  1.3 Základní pedagogické disciplíny
  1.4 Spolupracující vědní disciplíny
  1.5 Hraniční disciplíny
  1.6 Vývoj a stav pedagogické terminologie

2. Metodologie pedagogiky
  2.1 Základní metody vědeckého bádání v pedagogice
  2.2 Teoretický výzkum
  2.3 Empirický výzkum
  2.4 Metody empirického zkoumání
  2.5 Techniky měření v pedagogických výzkumech
  2.6 Zpracování údajů v pedagogickém výzkumu

3. Biologické a sociální faktory v rozvoji osobnosti
  3.1 Výchova a vychovatelnost
  3.2 Genetické vybavení člověka
  3.3 Dědičnost, vrozenost a rozvoj inteligence
  3.4 Druhy inteligence
  3.5 Dědičnost a rozvoj talentu
  3.6 Dědičnost a vývoj charakteru
  3.7 Některé další vrozené rysy osobnosti

4. Výchova a společnost
  4.1 Společnost a její výchovný potenciál
  4.2 Společenská role výchovy
  4.3 Škola a její funkce ve společnosti

5. Současný školský systém ČR
  5.1 Struktura české školy v mezinárodním srovnání
  5.2 Vzdělávací programy
  5.3 Předškolní vzdělávání
  5.4 Základní vzdělávání
  5.5 Střední všeobecné a odborné vzdělávání
  5.6 Školská zařízení a školské služby
  5.7 Práva a povinnosti žáků, studentů a jejich zákonných zástupců
  5.8 Financování škol a školských zařízení ze státního rozpočtu
  5.9 Vysoké školy

6. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
  6.1 Sociální a psychologické aspekty integrace žáků se zdravotním postižením
  6.2 Integrace žáků s jednotlivými druhy postižení
  6.3 Integrované vzdělávání žáků se zdravotním postižením v zahraničí

7. Vzdělávání žáků nadaných a talentovaných
  7.1 Definice pojmů nadání a talent
  7.2 Kvalitativní a kvantitativní faktor nadání
  7.3 Aktuální a potenciální nadání
  7.4 Nesprávné představy o nadaných dětech
  7.5 Charakteristika nadaného dítěte
  7.6 Specifické potřeby nadaných žáků
  7.7 Tvořivost jako jedna z charakteristik nadaných dětí
  7.8 Některé možnosti vzdělávání nadaných dětíII. DIDAKTIKA

8. Didaktika, její obsah a vývoj
  8.1 Základní pojmy didaktiky
  8.2 Soudobé teorie vzdělávání
  8.3 Výchovná funkce vyučování
  8.4 Didaktické zásady

9. Cíle vzdělávání
  9.1 Funkce cílů v procesu vyučování
  9.2 Hodnocení dosažení cílů
  9.3 Význam cílů v učební činnosti žáků

10. Obsah vyučování
  10.1 Obsah vzdělávání a jeho modernizace
  10.2 Systém kurikulárních dokumentů
  10.3 Učebnice a její funkce ve vzdělávání

11. Organizační formy vyučování
  11.1 Vyučování a učení
  11.2 Interakce žáků a učitele ve vyučování
  11.3 Třídně hodinový systém
  11.4 Skupinové vyučování
  11.5 Kooperativní vyučování
  11.6 Inovační formy vyučování

12. Metody vyučování
  12.1 Klasifikace vyučovacích metod
  12.2 Charakteristika nejužívanějších metod vyučování

13. Podmínky vyučování
  13.1 Vnitřní (školní) podmínky vyučování
  13.2 Vnější (sociální) podmínky vyučování

14. Hodnocení (evaluace) výsledků vzdělávání
  14.1 Smysl a funkce hodnocení
  14.2 Druhy hodnocení
  14.3 Formy zkoušení a hodnocení
  14.4 Klasifikace a slovní hodnocení
  14.5 Pedagogická diagnostika


Literatura

základní

ŠVARCOVÁ, I. Základy pedagogiky. Praha : VŠCHT Praha,2005 (2. vydání 2008).
BERTNARD, Y. Soudobé teorie vzdělávání. Praha: Portál, 1998.
KYRIACOU, CH. Klíčové dovednosti učitele Praha: Portál, 1996.
LAZINBATOVÁ, J . Nadané dieťa, jeho vývin, vzdelávanie a podporovanie. Bratislava: IRIS, 2001.
PRŮCHA, J . Přehled pedagogiky. Praha: Portál, 2000.
SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. Praha: GRADA, 2007.
SLAVÍK, J. Hodnocení v současné škole. Praha: Portál, 1999.
VALIŠOVÁ, A.; KASÍKOVÁ, H. et al. Pedagogika pro učitele. Praha:Grada, 2007.

doporučená

GARDNER, H. Dimenze myšlení. Praha: Portál, 1999.
KOLÁŘ, M.: Nová cesta k léčbě šikany. Praha: Portál, 2011.
KOPŘIVA, K. Lidský vztah jako součást profese. Praha: Portál, 1997.
KOUKOLÍK, F. Já. O vztahu mozku, vědomí a sebeuvědomování.Praha:Karolinum 2003.
PELIKÁN, J. Hledání těžiště výchovy. Praha:Karolinum, 2007.
ŠIMONÍK, O. Začínající učitel. Brno: MU, 1994.
ŠVEC, V. a kol. Praktikum didaktických dovedností, Brno: PF MU, 1996.
ŠVARCOVÁ, I.Mentální retardace. Praha: Portál2003, 2006,2011.
VALIŠOVÁ, A. et al. Autorita ve výchově. Praha: Karolinum, 1999.
Aktualizováno: 22.4.2015 20:51, Autor: doc. PhDr. Iva Švarcová, CSc.

A BUDOVA A
B BUDOVA B Sídlo katedry najdete ve 3. patře nástavby X
C BUDOVA C
2 STUDENTSKÁ KAVÁRNA CARBON
VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Za informace odpovídá: Ústav učitelství a humanitních věd
Technický správce: Výpočetní centrum

Copyright VŠCHT Praha
zobrazit plnou verzi