Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaKUHV  → Předměty zajišťované naším ústavem → Etika výchovy – N832026
iduzel: 17026
idvazba: 20982
šablona: stranka
čas: 24.9.2023 09:02:06
verze: 5351
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 17026
idvazba: 20982
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'kuhv.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/predmety/etika-vychovy'
iduzel: 17026
path: 8547/4154/1408/1619/16942/17026
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Etika výchovy – N832026

Informace o předmětu

Anotace, sylabus, literatura
 

Etika výchovy je profesní etika učitelského povolání. Cílem předmětu je objasnit studentům základní mravní hodnoty, mravní vztahy a mravní normy, s nimiž se setkají v pedagogické praxi. Poskytuje stručný přehled o vývoji etického myšlení a o hlavních etických koncepcích současnosti. Na praktických příkladech ukazuje studentům  řešení různých etických problémů a situací ve vzdělávacím procesu.

Program přednášek

  • Základní etické pojmy
  • Etika jako věda, morálka, mravnost, svědomí, kategorie dobra a zla, svoboda člověka. Mravní normy a mravní hodnoty. Axiologické problémy výchovy
  • Sociální vztahy v procesu vzdělávání
  • Lidský vztah jako součást profese. Mravní aspekty učitelské profese. Výchova a sebevýchova. Autorita učitele a její limity  
  • Respektování individuality žáka jako svébytného subjektu.
  • Profesní etiky
  • Základní etické antinomie výchovy a vzdělávání
  • Mravní vlastnosti učitele
  • Úskalí učitelské profese

Literatura

základní

DOROTÍKOVÁ, S. Etika. Příspěvek k etice jednání. Praha: Karolinum, 2005.
ANZENBACHER, A. Úvod do etiky. Praha: Zvon, 1994.
BREZINKA,W. Základy filosofie výchovy. Praha: Zvon, 1996.
ŠVARCOVÁ,I. Základy pedagogiky. Praha:VŠCHT , 2008, kap. 15-17.

doporučená

HARTMANN, N. Struktura etického fenoménu. Praha:Academia, 2002.
KOPŘIVA, K. Lidský vztah jako součást profese. Praha: Portál, 1997.
VYMĚTAL, J. REZKOVÁ, V. Rogersovský přístup k dětem a dospělým. Praha: Portál, 2001.
ROGERS, C. R. Způsob bytí. Praha: Portál, 1998.
ARISTOTELÉS Etika Nikomachova. Praha: Academia, 1996.
JANKOVSKÝ, J. Etika pro pomáhající profese. Praha:Triton, 2003.
JANOTOVÁ, H. et al. Profesní etika. Praha: Eurolex Bohemia, 2005.


Vyučující
doc. PhDr. Iva Švarcová, CSc.

Aktualizováno: 22.4.2015 21:18, Autor: doc. PhDr. Iva Švarcová, CSc.

A BUDOVA A
B BUDOVA B Sídlo katedry najdete ve 3. patře nástavby X
C BUDOVA C
2 STUDENTSKÁ KAVÁRNA CARBON
VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Za informace odpovídá: Ústav učitelství a humanitních věd
Technický správce: Výpočetní centrum

Copyright VŠCHT Praha
zobrazit plnou verzi