Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaKUHV  → Předměty zajišťované naší katedrou → Praktika z didaktiky chemie – N832031
iduzel: 17011
idvazba: 20952
šablona: stranka
čas: 21.11.2017 07:30:32
verze: 3887
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Praktika z didaktiky chemie – N832031

Informace pro studenty

Podmínky pro zápočet je třeba splnit do konce února.

Podmínky pro získání klasifikovaného zápočtu

  1. Účast na praktikách z didaktiky chemie č. 1 a 2 (řádné termíny viz pracovní plán z DCH, náhradní termíny pro ty, kteří se z vážných důvodů nemohli zúčastnit, budou vypsány na začátek ledna).
  2. Absolvování praktika č.3 Příprava na LC SŠ a vypracování pracovního návodu pro žáky SŠ a manual pro vyučujícího (viz pokyny pro vypracování) a praktika č.4 Asistence při LC středoškolských studentů. Praktika proběhnou v lednu v laboratoři. Ústavu anorganické chemie. Na praktika č. 3 a 4 bude třeba se přihlásit na zvolený termín na zápisových listech, které budou vyvěšeny po upřesnění termínů koncem semestru.

Pokyny pro psaní pracovního návodu a manuálu

(Klasifikovaný výstup 3. části Praktik z DCH – Příprava pokusů pro LC SŠ, který vypracovává každý posluchač samostatně, i když praktikum probíhalo ve dvojici.)

 

Písemná práce má dvě části:

  1. Pracovní návod pro žáky SŠ
  2. Manuál (pokyny a doporučení) pro vyučujícího

 

Pracovní návod pro studenty SŠ

Návod musí být zpracován tak, aby jej bylo možno přímo rozdat žákům, kteří by podle něj měli být schopni provést laboratorní cvičení. Případné potřebné doplňující ústní informace (k pracovnímu návodu jen v minimálním rozsahu, ukázky látek, zařízení nebo operací) zařaďte do manuálu pro vyučujícího.

Pracovní postup, nákres (nákres je možno pořídit jakoukoliv technikou od PC programu přes naskenování z návodu k soupravě až po ruční nakreslení) a pokyny pro sestavení aparatury anebo zařízení by měly odpovídat zařízení (aparatuře), se kterou budou žáci skutečně pracovat, být zcela konkrétní (s uvedením množství atd.) a dostatečně instruktivní, aby žáci mohli podle nich práci samostatně provést. Pokud by musel učitel něco upřesnit nebo ukazovat až v laboratoři, je třeba na to upozornit v manuálu. Samozřejmě v seznamu chemikálií i v pracovním postupu musí být specifikovány nebezpečné chemické látky (druh nebezpečné látky, písmenný symbol, R a S věty nebo H a P věty), se kterými žáci přijdou při práci do styku, případně další rizika (el. napětí, horké části zařízení, ..) a pokyny pro bezpečnou práci (brýle, digestoř, rukavice, kleště aj.). Součástí návodu jsou i pokyny pro odevzdání nebo likvidaci produktu, meziproduktů, zbytků, ...)

V úkolech (otázkách) specifikovat, co mají žáci pozorovat nebo zjistit a jaký je výstup práce (odevzdaný produkt, zjištěný údaj, tabulka, graf, odpověď na otázky, protokol, …)

Formální stránka textu: Pracovní postup a úkoly pište v infinitivu nebo imperativu (např. připravit roztok nebo připravte roztok, ne připravíme roztok) a v celém návodu jednotně. Pracovní návod může mít formu pracovního listu (spojení s protokolem).

Manuál (pokyny a doporučení) pro vyučujícího

Text, který nedostanou žáci, ale vyučující pro ústní doplnění písemného návodu (např. k bezpečnosti práce, demonstrace některé laboratorní operace aj.) a pro přípravu chemikálií (roztoků, vzorků) a zařízení (co zkontrolovat) před LC.

Uvést vstupní znalosti žáků nutné pro danou práci a způsob jejich ověření (navrhnout kontrolní otázky) a odhad časové náročnosti práce (předpokládejte, že nezkušeným žákům bude práce, kterou vy jste si sami vyzkoušeli, trvat asi dvakrát tak dlouho).

Pro informaci vyučujícího uvést výsledky (pozorování, měření atd.) získané při vlastním vyzkoušení si laboratorního cvičení. V případě, že se vám při vlastním ověřování laboratorní práce v PDCH3 nepodaří dojít k uspokojivému výsledku (např. dokončit práci, výsledek nebo produkt neodpovídá očekávání apod.), upozornit na to v pokynech pro učitele s doporučením, co je třeba vyřešit, co zkusit.

Podle možnosti navrhnout rozšiřující úkol pro zkušenější žáky, kteří by zvládli práci před časovým limitem.

Nezapomeňte na pokyny pro úklid zařízení a dispozici s produkty případně zbylými chemikáliemi!


Vyučující
Ing. Bohuslav Dušek, CSc.
 
Aktualizováno: 22.4.2015 20:33, Autor: Ing. Bohuslav Dušek, CSc.

A BUDOVA A
B BUDOVA B Sídlo katedry najdete ve 3. patře nástavby X
C BUDOVA C
VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi